"Mencetak Peserta Didik yang Unggul dalam Al Qur'an, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi"

Lomba-Lomba

LOMBA PESERTA DIDIK 

A. Lomba MAPSI SD Kota Semarang 2021 

1.  Murottal dan Sari Tilawah

         a.  Putra

              Video Murottal dan sari tilawah : Di Sini

                

         b.  Putri

              Video Murottal dan sari tilawah : Di Sini 


 2.  Tarhim dan Azan 

         Video Tarhim dan Azan : Di Sini


3.  Khitobah/Pidato 

         a.  Putra :

         Video Khitobah/Pidato dapat dilihat Di Sini

         Teks Khitobah/Pidato dapat dilihat Di Sini


         b.  Putri : 

         Video Khitobah/Pidato dapat dilihat Di Sini

         Teks Khitobah/Pidato dapat dilihat Di Sini


4.  Kaligrafi 

         a.  Putra

              Video Kaligrafi dapat dilihat Di Sini

              Foto Kaligrafi dapat dilihat Di Sini

             

         b.  Putri

              Video Kaligrafi dapat dilihat Di Sini

              Foto Kaligrafi dapat dilihat Di Sini


5.  Khath

         a.  Putra 

              Video Khath dapat dilihat Di Sini

              Foto Khath dapat dilihat Di Sini                                                                                                        

         b.  Putri 

              Video Khath dapat dilihat Di Sini

              Foto Khath dapat dilihat Di Sini


6.  TIKI ( Teknologi Informasi dan Komuikasi Islami) 

         a.  Putra

             Video TIKI dapat dilihat Di Sini

             Hasil TIKI dapat dilihat Di Sini dan Di Sini

               

         b.  Putri

             Video TIKI dapat dilihat Di Sini

             Hasil TIKI dapat dilihat Di Sini dan Di Sini


7.  Cerdas Cermat PAI ( beregu 3 orang ada unsur putra dan putri)

     Videonya dapat dilihat Di Sini